ayırmak

(-i, -e, -den)
1. 分开, 切开, 劈开: elmayı dörde \ayırmak 把苹果切成四瓣 bir yumrukla tahtayı ikiye \ayırmak 一拳把木板打成两截 Biz evde bir köroğlu bir ayvaz kaldık, çocukları evlendirip ayırdık. 家里就我们老两口, 孩子们都已经成家, 分家单过了。
2. 拆散: yavruları anadan \ayırmak 让孩子与母亲分开 Bir yastığa baş koyan insanları ancak ölüm ayırır. 相亲相爱的人至死不渝。Evet, evet, sevişiyoruz; dünya bir araya gelse, kimseler bizi ayıramaz. 是的, 是的, 我们相爱, 纵然人人都反对, 谁也不能把我们拆开。
3. 隔开: odayı üçe \ayırmak 把房间分隔成3部分 Fransa ile Ingiltere'yi Manş denizi ayırır. 法英两国之间隔着英吉利海峡。
4. 劝架, 拉架: Kavgacıları ayırayım derken bir yumruk yedim. 我劝架时挨了一拳。Sokaktan geçen bir adam, bunları ayırdı, ikisine birer tokat salladı. 在街上路过的一个人把这两人拉开了, 给他们两人一人一个嘴巴子。
5. 分辨, 区分, 区别: İyiyi kötüden ayıracak yaşa geldin. 你已经到了能知道好歹的年龄。Us, insanı hayvandan ayıran öz niteliktir. 思维能力是区分人和动物的根本特征。
6. 离间, 使不和
7. 歧视: Onu evlâdımdan ayırmadım. 我视他为己出。
8. 留下, 留给: Yemeğin bir kısmını akşama ayırdı. 他把饭菜留了一部分到晚上吃。Çocuklara pastadan biraz ayırdım. 我给孩子们留了一些点心。O parayı ihtiyarlığım için ayırmıştım. 我把那笔钱留下来用于养老。
9. 分给, 专用于: odayı çocuklara \ayırmak 这个房间给孩子们 dolabı çamaşırlara \ayırmak 这个柜子用于放衣物
10. 挑选, 选择: çürük elmayı \ayırmak 挑烂苹果 Manav üzerinde bere olan elmalan ayırdı. 水果商将有伤痕的苹果挑了出来。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • ayırmak — i, e 1) Bölmek Elmayı dörde ayırmak. 2) e, den Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak Çocuklara pastadan biraz ayırdım. 3) Bir yeri bir engelle bölmek 4) den Birbirinden uzaklaştırmak 5) i Nitelik değişikliğini… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • emekliye ayırmak (veya çıkarmak veya çıkartmak) — kanuna göre aylık bağlayarak bir görevliyi görevinden ayırmak Size bir fenalık edebilir, sizi işinizden attırır, vekâlet emrine alır, vakitsiz emekliye çıkartabilir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ıskartaya çıkarmak (veya ayırmak) — değersiz bularak bir yana atmak, işe yaramadığı için ayırıp bir yana koymak Orada, kim bilir neden ve nasıl, işe yaramaz diye ıskartaya çıkardığı bir sürü film tepeleme yığılı. A. İlhan Sekiz balya tütününden bir ya da iki balyasını ıskartaya… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • saflara ayırmak — belli kümeler içinde toplamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yatağını ayırmak — ayrı yatakta yatmak Bey, şimdi yemin edeceğim, yatağımı ayıracağım, anladın mı? M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • istisna etmek — ayırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TERBİL — Ayırmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEZYİL — Ayırmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • cüda etmek — ayırmak Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda, / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. M. A. Ersoy …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tahsis etmek — ayırmak, özgülemek Bana üst kattaki yazlık odayı tahsis etmişlerdi. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tefrik etmek — ayırmak, ayırt etmek Yarım yamalak tahsilimle iyiyi kötüyü tefrik ediyorum, bu bana yeter. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.